Cyfrowa Nauka w UKSW: Nowa Wizja Uniwersytetu

Podstawowe informacje
Organizator
Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wstęp
rejestracja wymagana
Data
Godzina
16:00 - 20:00
Miejsce
Warszawa

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW zaprasza na NOC INNOWACJI z pokazami nowoczesnych technik wykorzystywanych w nauce  

Podczas festiwalu zostaną przedstawione oraz omówione wydruki z drukarki 3D, przedstawimy możliwości i szanse jakie daje cyfrowa medycyna. Otworzymy dla Was drzwi wraz możliwością rozmowy z pracownikiem, który opowie Wam o Centrum CNT UKSW, o zrealizowanych projektach oraz o tym, dlaczego nasza praca jest ważna i jak przekłada się na życie społeczeństwa. Dowiecie się o projektach oraz rozwiązaniach, które stosujemy wraz z naszymi parterami nie tylko w nauce ale i gospodarce. Nasze pokazy to odpowiedź na znak czasu, jakim jest cyberprzestrzeń, rozwój nowych technologii i świata nauki. Rynek pracy ulega nieustannym zmianom. 


Dzisiaj Ty też możesz być uczestnikiem wymiany myśli, poglądów i działań w świecie wirtualnym i naukowym. Ale nie tylko. Otwarta Nauka daje dziś szansę na każdej płaszczyźnie społeczeństwa współtworzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dobro wspólne, czyli publiczne, tzn. dla wszystkich bez wyjątku. Jesteśmy zagłębiem interakcji nauki i gospodarki, tyglem kreowania nowych rozwiązań na bazie technologii cyfrowych Jesteś ciekawy świata nowych technologii, fascynuje Cię świat naukowców i chcesz w nim zostawić Swój ślad – przyłącz się do nas. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poznawaniem tajników tworzenia i funkcjonowania Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW.   ZARYS PROGRAMU 

  • Wprowadzenie do Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW (pokaz filmów) 
  • Spotkanie z naukowcami 
  • Pokazy Druku 3D 
  • Oprowadzenie po wystawach
  • Cyfrowa medycyna


Centrum CNT - Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest ogólnouczelnianą jednostką, która wykonuje zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu dziedzin związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, m.in. w naukach o życiu i medycynie, innowacyjnej gospodarce oraz istotnych problemach sektora publicznego. Celem Centrum CNT jest stwarzanie warunków do doskonalenia i uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji w zakresie najnowszych wyzwań związanych z cywilizacyjną transformacją cyfrową oraz jej implikacjami dla rozwoju nauki, innowacyjnej gospodarki oraz istotnych problemów społecznych.

Miejsce wydarzenia: Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Polska

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego