BioNinja Challenge

Podstawowe informacje
Organizator
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Pracownia Biobank
Wstęp
wstęp wolny
rejestracja wymagana
Data
Godzina
15:00 - 17:30
09:00 - 21:00
09:00 - 15:30
Miejsce
Łódź
Łódź
Łódź

Hackathon bioinformatyczny skupiający środowisko branży life science oraz IT.   

łączy informatyków ze światem naukowców (genetyków, biologów, lekarzy), niedysponujących z reguły zaawansowaną wiedzą informatyczną. Wydarzenie ma na celu wypracowanie (w formie konkursowej) nowych rozwiązań problemów dotykających współczesną naukę/bioinformatykę. Misją BioNinja Challenge jest pokazanie, że na styku dziedzin z pozoru nie mających ze sobą nic wspólnego mogą powstawać wspaniałe idee i rozwiązania.

Wydarzenie skierowane jest do:

  • informatyków - niezwiązanych z nauką (biologią/genetyką) - pokazanie, że współpraca z naukowcami (biologami) nie musi być trudna;
  • naukowców - ludzi o ogromnej wiedzy dziedzinowej często pozbawionych odpowiedniego wsparcia technologicznego - przedstawienie, iż współpraca ze specjalistami spoza środowisk naukowych może być całkiem prosta.

Program: 

  • piątek: otwarcie BioNinja Challenge - rejestracja oraz wykłady wprowadzające w tematykę wydarzenia, następnie integracja uczestników;
  • sobota: rejestracja uczestników, otwarcie, ostatnie kompletowanie drużyn, ogłoszenie zadań oraz przydział do grup. Rozwiązywanie zadań (przerywane wykładami eksperckimi oraz przerwami na posiłki). Całonocne kodowanie;
  • niedziela: śniadanie, zakończenie kodowania, prezentacja wytworzonych rozwiązań, przerwa na lunch oraz obrady jury, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zamknięcie BioNinja Challenge.

  Nie zwlekaj dłużej i przyłącz się do BioNinja Challenge!    

Miejsce wydarzenia: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (Budynek D), Pomorska 141/143, 90-236 Łódź. 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Pracownia Biobank